Reanimatie cursus online  Betaalbaar leren reanimeren Zélf leren m.b.v. video's & oefenpop Veilig leren in uw eigen tempo en omgeving

Leer, Reanimeer & Red

Leren reanimeren met de
stapsgewijze theorie + video cursus

Reanimatie cursus online

Online Reanimatie Cursus heeft met zorg de cursus samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Online Reanimatie Cursus is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Online Reanimatie Cursus verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Online Reanimatie Cursus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Online Reanimatie Cursus. Online Reanimatie Cursus behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden voor de inzending van videomateriaal en/of foto's van Online Reanimatie Cursus.

Niets uit de cursus Online Reanimatie Cursus mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending. Deelnemers onthouden zich van het verspreiden op welke wijze dan ook van afbeeldingen en filmpjes alsmede teksten van online reanimatie cursus of elk ander materiaal.

Online Reanimatie Cursus verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd.

Online reanimatie cursus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het verkeerd uitvoeren van de handelingen. De inhoud van e-mails die wij versturen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde, is onrechtmatig. Mocht een e-mail ten onrechte bij jou terechtgekomen zijn, dan verzoeken wij je vriendelijk direct contact met ons op te nemen onder telefoonnummer (+31)06-16136423. Online Reanimatie Cursus doet al het mogelijke de verspreiding van computervirussen tegen te gaan, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt wordt als gevolg van een virus, ontstaan direct en/of indirect via een e-mail van Online Reanimatie Cursus en/of de website.

De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over je gezondheid altijd je behandelend arts. 0nline Reanimatie cursus aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site, of voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor het eigen risico van de gebruiker.

De website van de Online Reanimatie Cursus is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Als u gebruik maakt van de cursus van Online Reanimatie Cursus of gebruikmaakt van de informatie die Online Reanimatie Cursus biedt of van andere diensten van de Online Reanimatie Cursus, verwerken wij mogelijk gegevens over jou. Ook wanneer iemand anders voor jou informatie aanvraagt, kunnen we gegevens over jou verwerken om dit verzoek uit te voeren.

Hoe komen we aan je gegevens?

De meeste gegevens ontvangen we omdat jij die zelf aan ons verstrekt doordat je meedoet met de Online Reanimatie Cursus, of met ons communiceert. Wanneer je onze website bezoekt, plaatsen we cookies. Hiermee kunnen we informatie verzamelen over je websitebezoek. Meer informatie hierover vind je in ons privacyverklaring.

powered by social2s

Inschrijven reanimatie cursus

Wij bieden met de basis reanimatie cursus i.p.v. de minder robuuste "standaard Anne" de betere oefenpop Anne plus aan.
De aangeboden Anne plus oefenpop gaat tot wel 600 sessies mee en voelt en is robuuster.

 

Basis reanimatie cursus (met Anne+)

€135,00

Basis reanimatie cursus online
De basis online reanimatie cursus.

 • E-learningomgeving
  Video's + theorie + kennistoets
 • Incl. robuuste reanimatiepop ANNE PLUS
  - Feedback d.m.v.
  klik-geluid.
  - Geschikt voor 600 trainingssessies.
 • 1 jaar toegang
  Blijf op de hoogte van de nieuwste reanimatie richtlijnen
  en verleng na het 1ste jaar optioneel voor maar € 19,95.

 

Cursus volgen

Om de reanimatie cursus te volgen moet u zich inschrijven. Heeft u zich al ingeschreven?

Inschrijven cursus...

Eigen AED kopen

Heeft u weleens gedacht aan een eigen AED voor bij uw bedrijfspand, vereniging of om te zorgen voor AED-dekking in uw buurt?

Lees meer...

Klantenservice

Heeft u vragen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen...

E-learningomgeving

Betaalmethode

iDeal